Zorgverleners

 

Bies Consultancy voor zorgverleners

Als zorgverlener wilt u uw cliënten de beste zorg bieden en vindt u het belangrijk dat cliënten op de hoogte zijn van de zorgrechten die zij hebben. Uw medewerkers hebben echter niet de tijd en kennis om vragen te beantwoorden over het PGB en het aanvragen van een herindicatie.  Bies Consultancy helpt u hierbij graag. Zo kunnen uw medewerkers de zorg verlenen waar ze goed in zijn en heeft u de zekerheid dat uw cliënten goed zijn voorgelicht.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Bies Consultancy is de onafhankelijke cliëntondersteuner voor uw cliënten. Wij kennen het zorgaanbod in de regio en adviseren onze cliënten hoe zij de zorg het beste kunnen organiseren. Als het onze client helpt, zijn we ook aanwezig bij de gesprekken die de cliënt met de zorgverlener voert. Daarnaast bieden wij cliënten ook ondersteuning bij het aanvragen van een herindicatie. Wij vertellen hoe de procedure in zijn werk gaat en wat de mogelijke risico’s zijn. Bij ons staat de zorg voor onze cliënten altijd centraal.

Gewaarborgde hulp

Cliënten die een WLZ indicatie hebben zijn verplicht gebruik te maken van een Gewaarborgde hulp. De gewaarborgde hulp staat in voor de nakoming van de verplichtingen die verbonden zijn aan het pgb, en neemt de regie over bij de uitvoering van de pgb beheertaken. Bies Consultancy kan hierbij ingezet worden als gewaarborgde hulp. Wij helpen cliënten met het aanvraagformulier en het budgetplan waarin staat welke zorg moet worden ingekocht. Zo verminderen wij de administratieve lasten voor onze cliënten en houden zij toch de regie over hun eigen zorg. De budgethouder blijft zelf financieel aansprakelijk.

Mantelzorgers

Vaak wordt vergeten dat mantelzorgers ook recht hebben op ondersteuning bij de zorg voor een naaste. Wij ondersteunen u graag bij de aanvraag als mantelzorger. Lees meer over de regels voor mantelzorgers

Meer informatie?

Wilt u weten wat Bies Consultancy voor uw cliënten kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.