Onafhankelijke cliëntondersteuning voor het aanvragen van een zorgbudget

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om de juiste weg te vinden in het zorglandschap. En zeker bij het aanvragen van een zorgbudget lopen zorgvragers meestal tegen deze problemen aan:

 • Zorgvragers hebben geen idee op welke vergoedingen ze recht hebben
 • Ze weten niet waarvoor men waar moeten aankloppen
 • Ze vinden het invullen van formulieren en het aanleveren van documenten vaak lastig
 • Hebben ondersteuning nodig bij gesprekken met de betrokken instanties

En dat is jammer, want juist de zorgbehoevenden hebben de ondersteuning van de instanties hard nodig. Wij zetten ons met onze cliëntondersteuning in voor deze groep zorgbehoevenden. Wij helpen onze cliënten graag met indienen van een aanvraag van een zorgbudget, zoals op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw). Denk aan een persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura (ZIN).

Advies en indienen aanvraag Wet langdurige zorg (Wlz)

Cliënten die langdurig intensieve zorg nodig hebben, kunnen recht hebben op de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Om te bepalen of een cliënt gebruik kan maken van de Wlz is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Met regelmaat helpen wij met onze cliëntondersteuning bij het indienen van een Wlz-aanvraag. Cliënten met een Wlz-indicatie geven wij onafhankelijk advies over het zorgaanbod en indien nodig bemiddelen wij tussen onze cliënt en de zorgaanbieder.

Advies en indienen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Komt u niet in aanmerking voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u wellicht aanspraak maken op een bijdrage vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, zodat ze zelfredzaam blijven. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen (te participeren) in de samenleving. Uw gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Uw inkomen of vermogen speelt geen rol bij het wel of niet toekennen van een Wmo-aanvraag. Cliënten kunnen van de gemeenten een persoonsgebonden budget krijgen om zelf hun zorg in te kopen. De zorg kan echter ook als zorg in natura (ZIN) geleverd worden. Met onze cliëntondersteuning zijn wij een goede gesprekspartner voor u bij uw gemeente.

Praktijkvoorbeeld advisering en aanvragen zorgbudget

Mevrouw Z. wil een zorgbudget aanvragen, maar begrijpt niet wat ze allemaal moet aanleveren en ziet door de bomen het bos niet meer. Moedeloos belde ze met Bies Consultancy. Na het kennismakingsgesprek zijn wij aan de slag gegaan voor mevrouw Z. We hebben een melding bij de betreffende zorgverstrekker gedaan voor een ondersteuningsarrangement. Na overleg met de betreffende zorgverstrekker om de zorgbehoefte te bespreken hebben we een mooi resultaat geboekt. Mevrouw Z. heeft de zorg gekregen waar ze recht op had en is daar erg opgelucht over.

Het Persoonsgebonden budget (PGB)

Cliënten die graag de regie willen houden over hun zorg kiezen voor het persoonsgebonden budget (PGB). Binnen het PGB is het mogelijk om zelf met zorgverleners een contract af te sluiten. U heeft dus zelf alle keuzevrijheid waar u uw zorg wilt inkopen. De zorgverleners, dit kan ook een mantelzorger zijn, worden rechtstreeks betaald door de Sociale Verzekeringsbank.

Het PGB geeft veel regie, maar is administratief ingewikkelder dan zorg in natura. Zo moeten er aanvraagformulieren worden ingevuld en een budgetplan worden ontwikkeld, waarin precies staat welke zorg waar wordt ingekocht. Het is mogelijk om het beheer van het PGB door een derden hulp, zoals Bies Consultancy, uit te laten voeren. Op verzoek kan het PGB ook omgezet worden naar zorg in natura. Bies Consultancy geeft op maat advies, zodat u zeker weet dat u de juiste keuze maakt.

Zorg in natura (ZIN)

Als u kiest voor zorg in natura krijgt u de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig hebt via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw gemeente. U heeft bij de vorm dus geen keuzevrijheid, u komt in aanmerking bij een gecontracteerde aanbieder van de zorgverstrekker. Voorbeelden zijn een instelling voor thuiszorg, een centrum voor dagopvang of een leverancier van revalidatiehulpmiddelen; soms kunt u kiezen voor een bepaalde instelling.

De zorgverstrekker, bijvoorbeeld de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor, bepaalt hoeveel en welke zorg u ontvangt en komt zoveel mogelijk tegemoet aan uw wensen. Het voordeel van zorg in natura is dat u zelf geen administratie hoeft bij te houden. Uw zorgverstrekker betaalt rechtstreeks aan uw zorgverlener. U merkt daar niets van.

Combinatie PGB en zorg in natura (ZIN)

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om een PGB te combineren met zorg in natura. Cliënten kopen dan een gedeelte zelf in via het PGB en de rest van de zorg wordt in natura geleverd. Neem contact op met Bies Consultancy om te kijken of dit voor u de beste oplossing is.

Wat kunt u van onze cliëntondersteuning verwachten?

 • Hulp om uw zorg goed te organiseren en bewuste keuzes te maken over uw zorg
 • Wij staan als cliëntondersteuner aan uw zij en denken met u mee
 • Hulp bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan
 • Wij gaan mee naar de besprekingen met de zorgverstrekker en/of zorgverlener
 • Advies en regelen van het zorgaanbod
 • Uitvoeren en bijhouden van uw zorgadministratie
 • Bemiddelen en ondersteunen bij conflicten bij het toekennen van een zorgbudget of een herindicatie
 • Regie houden en het bewaken van de kwaliteit van de geleverde zorg

Heeft u hulp of advies nodig bij het aanvragen van een zorgbudget?

Om samen te bepalen welke hulp u precies nodig heeft, plannen wij graag met u een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken wij uw situatie en hoe wij u hierbij kunnen helpen. Ook vertellen wij u tijdens dit gesprek welk tarief wij voor deze cliëntondersteuning hanteren.

Bij Bies Consultancy is uw zorg onze focus. Dit betekent dat bij ons u centraal staat, wij ontzorgen u als schakel tussen u en uw zorgverlener. Zo weet u zeker dat u de zorg en vergoedingen krijgt, waar u recht op heeft.

Heeft u nog vragen?
Wij staan voor u klaar!

TELEFOON 06 – 11 21 40 41

E-MAIL INFO@BIESCONSULTANCY.NL