Bies Consultancy voor zorgverleners

Als zorgverlener wilt u uw cliënten de beste zorg bieden en vindt u het belangrijk dat cliënten op de hoogte zijn van de zorgrechten die zij hebben. Uw medewerkers hebben echter niet de tijd en kennis om vragen te beantwoorden over het PGB en het aanvragen van een herindicatie.  Bies Consultancy helpt u hierbij graag. Zo kunnen uw medewerkers de zorg verlenen waar ze goed in zijn en heeft u de zekerheid dat uw cliënten goed zijn voorgelicht.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Bies Consultancy is de onafhankelijke cliëntondersteuner voor uw cliënten. Wij kennen het zorgaanbod in de regio en adviseren onze cliënten hoe zij de zorg het beste kunnen organiseren. Als het onze client helpt, zijn we ook aanwezig bij de gesprekken die de cliënt met de zorgverlener voert. Daarnaast bieden wij cliënten ook ondersteuning bij het aanvragen van een herindicatie. Wij vertellen hoe de procedure in zijn werk gaat en wat de mogelijke risico’s zijn. Bij ons staat de zorg voor onze cliënten altijd centraal.

Gewaarborgde hulp

Cliënten die een WLZ indicatie hebben zijn verplicht gebruik te maken van een Gewaarborgde hulp. De gewaarborgde hulp staat in voor de nakoming van de verplichtingen die verbonden zijn aan het pgb, en neemt de regie over bij de uitvoering van de pgb beheertaken. Bies Consultancy kan hierbij ingezet worden als gewaarborgde hulp. Wij helpen cliënten met het aanvraagformulier en het budgetplan waarin staat welke zorg moet worden ingekocht. Zo verminderen wij de administratieve lasten voor onze cliënten en houden zij toch de regie over hun eigen zorg. De budgethouder blijft zelf financieel aansprakelijk.

Mantelzorgers

Vaak wordt vergeten dat mantelzorgers ook recht hebben op ondersteuning bij de zorg voor een naaste. Wij ondersteunen u graag bij de aanvraag als mantelzorger. Lees meer over de regels voor mantelzorgers

Bies Consultancy voor zorgkantoren en gemeente

Als zorgkantoor of gemeente vindt u het belangrijk dat uw cliënten op een juiste manier hun PGB beheren en op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de zorg hun kan bieden. Wanneer uw cliënten dit niet zelf kunnen, biedt een gewaarborgde hulp of onafhankelijke cliëntondersteuner uitkomst. U kunt uw cliënten hiervoor verwijzen naar Bies Consultancy of direct zelf contact met ons opnemen.

Voor bepaalde zorgzwaartepakketten en zorgprofielen is het zelfs noodzakelijk dat er een gewaarborgde hulp betrokken is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zorgprofielen en zorgzwaartepakketten waarbij beschermd of beschut wonen met intensieve begeleiding aan de orde is. Bies Consultancy helpt uw cliënten om de PGB-verplichtingen na te komen.

Onze dienstverlening

Als cliëntondersteuner werken wij onafhankelijk van het zorgkantoor en de gemeente. Hierdoor hebben onze cliënten de zekerheid dat wij vanuit hun belang handelen. Wij bieden de volgende dienstverlening:

  • Het aanvragen van een indicatie bij het CIZ, gemeente of zorgverzekering.
  • Ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan.
  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio.
  • Advies over de zorgverlener die het best bij de situatie van de cliënt past.
  • Bemiddeling tussen de cliënt en de zorgverlener op momenten dat beide partijen er niet uit komen.
  • Vraagbaak voor budgethouders en familieleden met betrekking tot vragen over de zorg.
  • Contact onderhouden met de sociale verzekeringsbank indien nodig.

Bij Bies Consultancy is uw zorg onze focus. Dit betekent dat bij ons u centraal staat, wij ontzorgen u als schakel tussen u en uw zorgverlener. Zo weet u zeker dat u de zorg en vergoedingen krijgt, waar u recht op heeft.

Heeft u nog vragen?
Wij staan voor u klaar!

TELEFOON 06 – 11 21 40 41

E-MAIL INFO@BIESCONSULTANCY.NL