Cliëntondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep

Helaas loopt niet elk contact met een zorgkantoor, gemeente of zorgverlener even makkelijk. Op een bepaald moment kan de relatie zelfs zo verstoord zijn, dat u er samen met de instantie niet meer uitkomt. Veel voorkomende problemen zijn:

  • Onjuiste invulling van de zorg
  • De zorg wordt niet volgens de gemaakte afspraken geleverd
  • Conflicten met gemeenten over toekennen zorgbudgetten
  • Onjuiste behandeling door de zorgverleners
  • Onterechte afwijzingen van zorgbudgetten

Bemiddeling en ondersteuning door Bies Consultancy

In deze situaties is het fijn dat u kunt vertrouwen op de cliëntondersteuning van Bies Consultancy. Wij staan u graag bij en adviseren u over de wijze waarop u klachten, geschillen en bezwaar kunt indienen bij de desbetreffende instantie. Naast advies is ook bemiddeling onderdeel van onze cliëntondersteuning in situaties waarin u het niet eens bent met een instantie. Wij geven u advies over de te nemen stappen en als onafhankelijk cliëntondersteuner gaat Bies Consultancy met u mee naar gesprekken met het zorgkantoor, gemeente of zorgverlener. Zo staat u er niet alleen voor. Wij behartigen tijdens dit gesprek uw belangen en werken toe naar een gezamenlijke oplossing. Indien nodig, helpen wij u ook met het indienen van een formele klacht. De beste zorg voor u heeft in dit traject onze hoogste prioriteit.

Praktijkvoorbeeld bemiddeling en ondersteuning

Mevrouw V. had al jaren een conflict met de gemeente over het toekennen van een zorgbudget. Hulpeloos en kwaad zocht zij contact met Bies Consultancy. Na het kennismakingsgesprek zijn wij meteen aan de slag gegaan. Wij hebben ons ingelezen in de stukken en hebben daarna meteen bezwaar aangetekend tegen de beslissingen van de gemeente. Uiteindelijk hebben wij dit geschil weten op te lossen door veel gesprekken te voeren met de gemeente en inzet van onze advocaat. Op dit moment heeft mevrouw V. de zorg waar zij recht op had dankzij onze bemiddeling.

Soms kan een administratief proces langer duren dan je zou willen of uitlopen op een geschil. Het is dan fijn om te weten dat wij er voor je zijn en blijven door knokken, zodat u de zorg krijgt waar u recht op heeft.

Wij bieden ook cliëntondersteuning bij bezwaarprocedures

Daarnaast ondersteunen wij onze cliënten bij het proces van een (her)indicatie. Helaas komt het voor dat cliënten geen (her)indicatie krijgen, terwijl zij hier wel recht op hebben. Ook kan het voorkomen dat er wel een (her)indicatie is, maar dat de zorg niet voldoende is voor de cliënt. Bies Consultancy helpt deze cliënten met het schrijven van een bezwaarschrift en bewaakt de termijn waarop dit moet gebeuren. Wanneer de cliënt gebruik wil maken van zijn recht om ‘gehoord’ te worden voor een bezwarencommissie gaat Bies Consultancy uiteraard mee.

Heeft u hulp nodig bij een klacht, geschil of bezwaar?

Om samen te bepalen welke hulp u precies nodig heeft, plannen wij graag met u een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken wij uw klacht, geschil of bezwaar en hoe wij u hierbij kunnen helpen. Ook vertellen wij u tijdens dit gesprek welk tarief wij voor deze cliëntondersteuning hanteren.

Bij Bies Consultancy is uw zorg onze focus. Dit betekent dat bij ons u centraal staat, wij ontzorgen u als schakel tussen u en uw zorgverlener. Zo weet u zeker dat u de zorg en vergoedingen krijgt, waar u recht op heeft.

Heeft u nog vragen?
Wij staan voor u klaar!

TELEFOON 06 – 11 21 40 41

E-MAIL INFO@BIESCONSULTANCY.NL