Klachten, geschillen en bezwaar

 

Bies Consultancy staat u bij

Helaas loopt niet elk contact met een zorgkantoor, gemeente of zorgverlener even makkelijk. Op een bepaald moment kan de relatie zo verstoord zijn dat u er samen met de instantie niet meer uitkomt. Bies Consultancy staat u graag bij en adviseert u over de wijze waarop u klachten, geschillen en bezwaar kunt indienen bij de desbetreffende instantie.

Als onafhankelijk cliëntondersteuner gaat Bies Consultancy met u mee naar gesprekken met het zorgkantoor, gemeente of zorgverlener. Zo staat u er niet alleen voor. Wij behartigen tijdens dit gesprek uw belangen en werken toe naar een gezamenlijke oplossing. Indien nodig, helpen wij u ook met het indienen van een formele klacht. De beste zorg voor u heeft in dit traject onze hoogste prioriteit.

Bezwaarprocedure

Daarnaast ondersteunen wij onze cliënten bij het proces van een (her)indicatie. Helaas komt het voor dat cliënten geen (her)indicatie krijgen, terwijl zij hier wel recht op hebben. Ook kan het voorkomen dat er wel een (her)indicatie is, maar dat de zorg niet voldoende is voor de cliënt. Bies Consultancy helpt deze cliënten met het schrijven van een bezwaarschrift en bewaakt de termijn waarop dit moet gebeuren. Wanneer de cliënt gebruik wil maken van zijn recht om ‘gehoord’ te worden voor een bezwarencommissie gaat Bies Consultancy uiteraard mee.

Heeft u hulp nodig bij een klacht, geschil of bezwaar?

Om samen te bepalen welke hulp u precies nodig heeft, plannen wij graag met u een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken wij uw klacht, geschil of bezwaar en hoe wij u hierbij kunnen helpen. Ook vertellen wij u tijdens dit gesprek welk tarief wij hiervoor hanteren.