PGB en zorg in natura

 

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Het persoonsgebonden budget en zorg in natura. Het is onvermijdelijk dat cliënten die een vergoeding krijgen vanuit de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet op den duur geconfronteerd worden met deze termen. Welke vorm van zorg past het beste bij u? En met welke administratieve lasten moet u rekening houden? Bies Consultancy adviseert u graag.

Persoonsgebonden budget

Cliënten die graag de regie willen houden over hun zorg kiezen voor het persoonsgebonden budget (PGB). Binnen het PGB is het mogelijk om zelf met zorgverleners een contract af te sluiten. De zorgverleners, dit kan ook een mantelzorger zijn, worden rechtstreeks betaald door de Sociale Verzekeringsbank.

Het PGB geeft veel regie, maar is administratief ingewikkelder dan zorg in natura. Zo moeten er aanvraagformulieren worden ingevuld en een budgetplan worden ontwikkeld waarin precies staat welke zorg waar wordt ingekocht. Het is mogelijk om het beheer van het PGB door een ‘gewaarborgde’ hulp, zoals Bies Consultancy, uit te laten voeren. Op verzoek kan het PGB ook omgezet worden naar zorg in natura. Bies Consultancy geeft op maat advies zodat u zeker weet dat u de juiste keuze maakt.

Zorg in natura

Als u kiest voor zorg in natura krijgt u de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig hebt via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw gemeente. Voorbeelden zijn een instelling voor thuiszorg, een centrum voor dagopvang of een leverancier van revalidatiehulpmiddelen; soms kunt u kiezen voor een bepaalde instelling.

De zorgverlener bepaalt hoeveel en welke zorg u ontvangt en komt zoveel mogelijk tegemoet aan uw wensen. Het voordeel van zorg in natura is dat u zelf geen administratie hoeft bij te houden. Uw zorgkantoor betaalt rechtstreeks aan uw zorgverlener. U merkt daar niets van.

Combinatie PGB en zorg in natura

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om een PGB te combineren met zorg in natura. Cliënten kopen dan een gedeelte zelf in via het PGB en de rest van de zorg wordt in natura geleverd. Neem contact op met Bies Consultancy om te kijken of dit voor u de beste oplossing is.