Wetten- en regelgeving

Onafhankelijke cliëntondersteuning om u verder te helpen

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om de juiste weg te vinden in het zorglandschap. En dat is jammer, want juist de zorgbehoevenden hebben de ondersteuning van de instanties hard nodig. Wij zetten ons in voor deze groep zorgbehoevenden en helpen onze cliënten dan ook graag met aanvragen voor zorg en het versterken van hun zelfredzaamheid. Zo kunnen we allemaal meedoen, wel zo eerlijk toch?

Welke zorgwetten zijn er?

In Nederland hebben we verschillende wetten die de zorg regelen. Binnen elke wet is het mogelijk om te kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB), zorg in natura of een combinatie van beiden. Bies Consultancy helpt haar cliënten te kiezen wat het beste bij hun past.

Wet langdurige zorg

Cliënten die langdurig intensieve zorg nodig hebben, kunnen recht hebben op de Wet langdurige zorg (Wlz). Om te bepalen of een cliënt gebruik kan maken van de Wlz is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Met regelmaat helpen wij onze clienten met het indienen van een Wlz-aanvraag. Cliënten met een Wlz-indicatie geven wij onafhankelijk advies over het zorgaanbod en indien nodig bemiddelen wij tussen cliënt en de zorgaanbieder.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wmo is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, zodat ze zelfredzaam blijven. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen (te participeren) in de samenleving. Het inkomen of vermogen speelt geen rol bij het wel of niet toekennen van een Wmo-aanvraag. Cliënten kunnen een persoonsgebonden budget krijgen om zelf hun zorg in te kopen, maar de zorg kan ook op ZIN geleverd worden (zorg in natura). Onze cliënten ondersteunen wij bij de gesprekken met hun gemeente.

Zorgverzekeringswet

Iedereen in Nederland heeft recht op medisch noodzakelijke zorg en moet hiervoor een basisverzekering afsluiten. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wij ondersteunen onze cliënten bij het regelen van de basisverzekering. Ook helpen wij bij het regelen van de zorg die wordt vergoed in de Zvw.